الهی:چه بی صدا و بی حساب می بخشی و ما چه حسابگرانه تسبیح وذکرمان را می شماریم
بعضی از بخشهای کامبیوم چوب پنبه مجموعه سلولهای پارانشیمی را تولید می کنند که به سوبرین آغشته نیستند . این مجموعه های بافتی که از سطح پریدرم بیرون می آیند عدسک نامیده می شوند و در تبادلات گازی بین هوا و درون ساقه نقش دارند . این عدسکها در پایین شکافهای پوست درختان مشاهده می شوند
+ نوشته شده در  جمعه هفتم اردیبهشت ۱۳۸۶ساعت 6:22  توسط  سالاری  |